Pozri si bilingvalne-gymnazium.sk na Facebooku !

organizacna_struktura

organizacna_struktura
  

Organizačná štruktúra

 
O škole

Súkromná škola podnikania poskytuje komplexnú edukačnú starostlivosť, ktorá vychádza zo vzdelávacích, telesných, duševných a sociálnych potrieb dieťaťa, jeho rodiny a pristupuje k výchove holisticky. Škola svoje úsilie sústreďuje na kognitívny rozvoj dieťaťa, jeho sociálny a emocionálny vývin a hodnotovú orientáciu. Za využitia moderných metód a stratégií vyučovania sa snaží naučiť žiakov kritickému mysleniu a tvorivému riešeniu problémov každého druhu.

Cieľ školy

Naši absolventi budú už o krátky čas tí, ktorí budú našu spoločnosť rozvíjať, možno i viesť a riadiť. Aby boli dobre pripravení svojimi vedomosťami, ale hlavne schopnosťami využiť ich v praktickom živote, aby sa vedeli k svojim úlohám i problémom postaviť čestne a zodpovedne, aby vedeli a dokázali správne sa rozhodnúť i s poradným hlasom svojho srdca bez zášte a predsudkov - to vždy bolo aj dnes zostáva cieľom našej školy.
 

Powered by Quick.Cart