Pozri si bilingvalne-gymnazium.sk na Facebooku !

MATURITA

 

 

Aktuálne informácie o maturitnej skúške nájdete na našej webovej stránke https://sukromna-skola.edupage.org/ 

 

 

Maturitná skúška je vykonávaná v dvoch ročníkoch. 

 

V štvrtom ročníku štúdia študenti maturujú z predmetu Slovenský jazyk a literatúra. Môžu sa však rozhodnúť aj pre prihlásenie na maturitnú skúšku z Anglického jazyka. Skúšky prebiehajú formou písomnej aj ústnej časti. 

 

V piatom (poslednom) ročníku štúdia maturúju z dvoch povinne voliteľných predmetov a tiež z Anglického jazyka, ak sa v štvrom ročníku nerozhodli pre maturitu z tohto predmetu. Skúšky prebiehajú formou ústnej časti a pri ANJ aj formou písomnej. 

 

Voliteľné maturitné predmety sú:

 

 • matematika
 • fyzika
 • chémia
 • biológia
 • geografia
 • občianska náuka
 • dejepis
 • ekonomika
 • právo
 • informatika 
 • nemecký jazyk
 • ruský jazyk

 

 

Powered by Quick.Cart