Pozri si bilingvalne-gymnazium.sk na Facebooku !

Komunikacia s nami

HODINY PRE STYK S VEREJNOSŤOU

 

pondelok - štvrtok v čase od 13:00 do 14:30

 

Tento čas je určený predovšetkým pre záujemcov o štúdium na školy, vybavovanie potvrdení a žiadostí, výchovných poradcov základných škôl a pre stretnutia rodičov s vedením školy. V záujme lepšej spolupráce odporúčame vopred sa na stretnutie ohlásiť a oznámiť aj predmet stretnutia na čísle 044/4300900

 

V prípade otázok súvisiacich s možnosťami štúdia na škole od uchádzačov alebo výchovných poradcov, nás môžete kontaktovať mailom sgymdk@centrum.sk .


KONZULTAČNÉ HODINY 
PRE ŽIAKOV A RODIČOV 

 

podelok, streda a štvrtok v čase od 14:00 do 15:00

 

Konzultačné hodiny sú vyhradené pre študentov školy na stretnutie s vyučujúcimi alebo s triednym učiteľom, tiež na stretnutia rodičov s triednym učiteľom. Termín kontultácie je možné si dohodnúť po dohodne s príslušným vyučujúcim aj mimo týchto konzultačných hodín, tak aby nebol narušený priebeh vyučovania.


VYBAVOVANIE ŠTIPENDIÍ PRE ŽIAKOV

 

utorok v čase od 10:00 do 12:00

 

Čas je vyhradený pre vybavovanie a podávanie žiadostí na poskytnutie sociáneho prospechového štipendia pre žiakov školy. Upozorňujeme žiakov, aby pri žiadaní štipendia dodržiavali formálne náležitosti poskytnutia a prichádzali s vyplnenými formulármi a potvrdenými od zákonného zástupcu. 

 

Powered by Quick.Cart