Aktuality

4.5.2016 - Prijímacie skúšky 2016 - druhý termín
Oznamujeme všetkým uchádzačom o bilingválne štúdium, že dňa 9.5.2016 (pondelok) sa v sídle školy na ul. Bystrická cesta 174/5 v Ružomberku uskutoční náhradný termín, a druhý termín konania prijímacích skúšok. Začiatok skúšky je o 9:00. Skúška pozostáva z testu všeobecných vedomostí, zameraných na overenie talentu uchádzača pre bilingválne vzdelávanie. Každému uchádzačovi bude zaslaná pozvánka s ďalšími informáciami písomne, najneskôr 5 dní pred dňom konania skúšky.

 5.4.2016 - Prihláška na internát pre školský rok 2016/2017
Oznamujeme všetkým žiakom školy a žiakom zapísaným do prvého ročníka v školskom roku 2016/2017, že je možné žiadať o prijatie na internát. Prihláška na ubytovanie je zverejnená v časti Dokumenty na stiahnutie/Prihláška na internát. Ďalšie informácie o ubytovaní a stravovaní ubytovaných žiakov, môžete získať priamo na www.internatrbk.sk .

31.3.2016 - Výsledok prvého kola prijímacej skúšky
Výsledky prijímacích skúšok uchádzačov o štúdium na gymnáziu s bilingválnym štúdiom v triede s medzinárodnou účasťou, je zverejnený v časti Prijímacie konanie 2016/ Výsledky prvého kola. 

10.3.2016 - Zápis na štúdium 2016/2017
Vopred oznamujeme uchádzačom, že zápis na štúdium prebehne nasledujúci deň t.j. 1.4.2016, po konaní prijímacej skúšky v priestoroch školy so začiatkom o 9:00. Zápis bude vykonaný podľa poradia úspešnosti uchádzačov, ktoré bude zverejnené v deň koania prijímacej skúšky. Podrobnosti o vykonaní zápisu budú súčasťou pozvánky na prijímcie skúšky.

9.3.2016 - Prijímacie skúšky 2016 
Oznamujeme všetkým uchádzačom o bilingválne štúdium, že dňa 31.3.2016 (štvrtok) sa v sídle školy na ul. Bystrická cesta 174/5 v Ružomberku uskutočnia prijímacie skúšky. Začiatok skúšky je o 9:00. Skúška pozostáva z testu všeobecných vedomostí, zameraných na overenie talentu uchádzača pre bilingválne vzdelávanie. Každému uchádzačovi bude zaslaná pozvánka s ďalšími informáciami písomne, najneskôr 5 dní pred dňom konania skúšky. 

23. 11. 2015

Všetkých záujemcov o štúdium a ich rodičov pozývame na týždeň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční od 23.11.2015 (pondelok) do 27.11.2015 (piatok), vždy v čase medzi 8:00 až 14:00. Ak ste skupina a máte záujem o modelovú vyučovaciu hodinu, alebo špeciálnu konzultáciu, je potrebné vopred ohlásiť svoj príchod na tel. čísle 044/4300900 alebo mailom na sgymdk@centrum.sk. Pre žiakov máme pripravené ukážky tabletového vyučovania, ukážku vyučovania so zahrničnými lektormi, prezentáciu aktivít a života žiakov a rôzne ďalšie veci.


bilingvalne-gymnazium.sk © 2014
Powered by Quick.Cart