Pozri si bilingvalne-gymnazium.sk na Facebooku !

Aktuality

 29.1.2018 - Termín prijímacích skúšok Oznamujeme všetkýcm uchadzačom o bilingválne štúdium, že dňa 27.3.2018 (utorok) sa v sídle školy na ul. Bystrická cesta 174/5 v Ružomberku uskutočnia prijímacie skúšky. Začiatok skúšky je o 9:00. Skúška pozostáva z testu všeobecných vedomostí, zamerených na overenie talentu uchadzača pre bilingvállne vzdelávanie. Každému uchadzačovi bude zaslaná pozvánka s ďalšími informáciami písomné, nanejskôr 5 dní pred dňom konania skúšky.

29.1.2018 - Prihlášky na štúdium 2018/2019

Všetkým žiakom ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ oznamujeme, že prihlášku na štúdium môžu podať do konca mesiaca február 2018, prostredníctvom základnej školy alebo aj osobne priamo v škole. Nezabudnite, že ôsmak sa môže hlásiť len na bilingválnu strednú školu. Deviatak podaním prihlášky získa okrem dvoch termínov v máji, ďalší (tretí) termín v našom talentovom kole prijímacích skúšok.


 
25.8.2017 - Začiatok školského roka 2017/2018
Oznamujeme všetkým žiakom, že školský rok 2017/2018 začína v pondelok dňa 4.9.2017. Príchod žiakov do školy je o 9:00. V tento deň dostanú žiaci všetky organizačné pokyny, rozvrh hodín, učebnice a informácie potrebné k začiatku školského roka. Odporúčame všetkým žiakom, aby si na tento deň pripravili a so sebou priniesli všetky potvrdenia, ktoré im má škola potvrdiť.   

30.3.2017 - Výsledky prijímacieho konania 2017
Všetkým uchádzačom oznamujeme, že výsledky prijímacieho konania pre prijatie do prvého ročníka v školskom roku 2017/2018, sú zverejnené v časti Prijímacie konanie 2017 / Výsledky prvého kola. Zápis na štúdium sa uskutoční podľa pokynov dňa 31.3.2017.

17.2.2017 - Prihlášky na štúdium 2017/2018 
Všetkým žiakom ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ oznamujeme, že prihlášku na štúdium môžo podať do konca mesiaca február 2017, prostredníctvom základnej školy alebo aj osobne priamo v škole. Nezabudnite, že ôsmak sa môže hlásiť len na bilingválnu strednú školu. Deviatak podaním prihlášky získa okrem dvoch termínov v máji, ďalší (tretí) termín v našom talentovom kole prijímacích skúšok.

30.8.2016 - Začiatok školského roka 2016/2017
Oznamujeme všetkým žiakom školy, že školský rok začína dňom 5.9.2016, t.j. pondelok o 8:00. V tento deň, sa uskutoční odovzdávanie učebníc, poučenie o školskom poriadku, bezpečnosti a ochrane zdravia a ďalších vnútorných predpisoch. Následne bude pokračovať vyučovanie podľa rozvrhu hodín. V tento deň školy vybaví všetky potvrdenia pre žiakov.

4.5.2016 - Prijímacie skúšky 2016 - druhý termín
Oznamujeme všetkým uchádzačom o bilingválne štúdium, že dňa 9.5.2016 (pondelok) sa v sídle školy na ul. Bystrická cesta 174/5 v Ružomberku uskutoční náhradný termín, a druhý termín konania prijímacích skúšok. Začiatok skúšky je o 9:00. Skúška pozostáva z testu všeobecných vedomostí, zameraných na overenie talentu uchádzača pre bilingválne vzdelávanie. Každému uchádzačovi bude zaslaná pozvánka s ďalšími informáciami písomne, najneskôr 5 dní pred dňom konania skúšky.

 5.4.2016 - Prihláška na internát pre školský rok 2016/2017
Oznamujeme všetkým žiakom školy a žiakom zapísaným do prvého ročníka v školskom roku 2016/2017, že je možné žiadať o prijatie na internát. Prihláška na ubytovanie je zverejnená v časti Dokumenty na stiahnutie/Prihláška na internát. Ďalšie informácie o ubytovaní a stravovaní ubytovaných žiakov, môžete získať priamo na www.internatrbk.sk .

31.3.2016 - Výsledok prvého kola prijímacej skúšky
Výsledky prijímacích skúšok uchádzačov o štúdium na gymnáziu s bilingválnym štúdiom v triede s medzinárodnou účasťou, je zverejnený v časti Prijímacie konanie 2016/ Výsledky prvého kola. 

10.3.2016 - Zápis na štúdium 2016/2017
Vopred oznamujeme uchádzačom, že zápis na štúdium prebehne nasledujúci deň t.j. 1.4.2016, po konaní prijímacej skúšky v priestoroch školy so začiatkom o 9:00. Zápis bude vykonaný podľa poradia úspešnosti uchádzačov, ktoré bude zverejnené v deň koania prijímacej skúšky. Podrobnosti o vykonaní zápisu budú súčasťou pozvánky na prijímcie skúšky.

9.3.2016 - Prijímacie skúšky 2016 
Oznamujeme všetkým uchádzačom o bilingválne štúdium, že dňa 31.3.2016 (štvrtok) sa v sídle školy na ul. Bystrická cesta 174/5 v Ružomberku uskutočnia prijímacie skúšky. Začiatok skúšky je o 9:00. Skúška pozostáva z testu všeobecných vedomostí, zameraných na overenie talentu uchádzača pre bilingválne vzdelávanie. Každému uchádzačovi bude zaslaná pozvánka s ďalšími informáciami písomne, najneskôr 5 dní pred dňom konania skúšky. 

23. 11. 2015

Všetkých záujemcov o štúdium a ich rodičov pozývame na týždeň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční od 23.11.2015 (pondelok) do 27.11.2015 (piatok), vždy v čase medzi 8:00 až 14:00. Ak ste skupina a máte záujem o modelovú vyučovaciu hodinu, alebo špeciálnu konzultáciu, je potrebné vopred ohlásiť svoj príchod na tel. čísle 044/4300900 alebo mailom na sgymdk@centrum.sk. Pre žiakov máme pripravené ukážky tabletového vyučovania, ukážku vyučovania so zahrničnými lektormi, prezentáciu aktivít a života žiakov a rôzne ďalšie veci.


Powered by Quick.Cart